Dịch vụ Đóng gói quốc Tế

Dịch vụ đóng gói tiêu chuẩn


Dịch vụ Đóng gói

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đóng gói tiêu chuẩn Sao Nhanh cho các lô hàng của bạn như:

• Bao thư chuyên dụng và bao bì vận chuyển dành cho chứng từ với nhiều kích cỡ khác nhau
• Thùng chuyên dụng dành cho hàng hóa 2,5,8 và 12kg.
• Hộp chuyên dụng đảm bảo an toàn cho hàng hóa dạng chai lọ, ví dụ chai đựng rượu

Lưu ý nếu không sử dụng dịch vụ đóng gói

Nếu có thể, bạn nên sử dụng thùng mới. Thùng đựng được sử dụng nhiều lần thì nó càng mất dần tác dụng bảo vệ ban đầu và có thể không bảo vệ cẩn thận cho lô hàng của bạn. Nếu bạn phải dùng lại thùng đựng, đảm bảo rằng thùng vẫn còn cứng, và ở t