Giao nhận Express Quốc Tế

Giao nhận đúng yêu cầu trên 180 quốc gia


Dịch vụ Express quốc tế giao nhận trong ngày

Đối với hàng cần chuyển gấp, dịch vụ giao nhận trong ngày của Sao Nhanh sẽ giúp bạn giao hàng ngay trong ngày tại các thành phố và trung tâm chính trong nước và trên toàn thế giới.

• Không giới hạn về kích thước hay trọng lượng
• Tiến hành nhận hàng ngay khi có yêu cầu
• Đảm trách thủ tục thông quan
• Xác nhận kết quả giao hàng


Dịch vụ giao nhận vào ngày làm việc tiếp theo

Chúng tôi nhận hàng hôm nay và chuyển phát ngay vào ngày làm việc hôm sau (hoặc trong thời gian sớm nhất có thể). Nhận hàng ngay hôm nay trong giờ hành chính. đảm bảo giao hàng theo thời gian xác định. Khách hàng có thể chọn thời gian phát từ với các dịch vụ dưới đây:
• Chuyển phát nhanh 9 giờ sáng (9:00 Express)
• Chuyển phát nhanh 10 giờ sáng (10:00 Express)
• Chuyển phát nhanh 12 giờ sáng (12:00 Express)
• Chuyển phát nhanh toàn cầu (World Express)

Chuyển Phát Nhanh 9 Giờ Sáng (9:00 Express) • Cam kết giao hàng lúc 9 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể • Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 40 quốc gia trên thế giới • Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 210 kg

Chuyển Phát Nhanh 10 Giờ Sáng (10:00 Express)
• Cam kết giao hàng lúc 10 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể
• Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 60 quốc gia trên thế giới
• Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 210 kg

Chuyển Phát Nhanh 12 Giờ Sáng (12:00 Express)
• Cam kết giao hàng lúc 12 giờ sáng của ngày làm việc tiếp theo* hoặc ngày làm việc sớm nhất có thể
• Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 60 quốc gia trên thế giới
• Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 500kg

Chuyển Phát Nhanh Toàn Cầu (Express)
• Giao hàng trước khi kết thúc ngày làm việc tiếp theo hoặc ngày sớm nhất có thể
• Tùy chọn dịch vụ chuyển phát ưu tiên
• Chuyển phát đến hơn 200 quốc gia trên thế giới
• Trọng lượng hàng gửi có thể lên đến 500kg


Chuyển phát định ngày cụ thể

Để tiết kiệm chi phí cho các lô hàng không cần chuyển phát gấp và trọng lượng nhẹ, Sao Nhanh cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh tiết kiệm hoàn hảo. Chúng tôi nhận hàng ngay hôm nay và sẽ chuyển phát vào một ngày quy định cụ thể trong khoản thời gian từ 2-5 ngày làm việc.


Chuyển phát nhanh tiết kiệm

• Chuyển phát vào một ngày quy định cụ thể trong khoản thời gian từ 2-5 ngày làm việc
• Tùy chọn chuyển phát ưu tiên
• Chuyển phát đến các thành phố và trung tâm chính của hơn 200 quốc gia trên thế giới
• Trọng lượng hàng gửi có thể lên tới 7000kg tại Châu Âu và 500kg trên toàn thế giới.