Hỏi và Đáp

Giới thiệu các chính sách của Sao Nhanh

Cập nhật ngày 01 tháng 06 năm 2015

Quy định mức giới hạn bồi thường thiệt hại

mức giới hạn trách nhiệm bồi thường của Sao Nhanh

Trong vận chuyển Sao Nhanh luôn có mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Do đó những lô hàng có giá trị cao trước khi gửi quí khách nên mua bảo hiểm cho lô hàng hoặc trả phí chúng tôi mua hộ cho quí khác, để khi xảy ra hư hỏng mất mát quí khách sẽ được đền bù đúng với giá trị thực của lô hàng.

1. Thời gian giải quyết khiếu nại

- Đối với chuyển phát trong nước thời gian trả lời giải quyết khiếu nại tối đa là 1 tuần và thời hạn bồi thường thiệt hại tối đa là 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
- Đối với chuyển phát quốc tế thời gian trả lời giải quyết khiếu nại tối đa là 2 tuần và thời hạn bồi thường tối đa là 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

2. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

- Sao Nhanh bồi thường thiệt hại theo quy định mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của công ty nhưng không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định.
- Tiền bồi thường thiệt hại được trả bằng tiền Việt Nam.
- Tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người gửi. Trường hợp thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa bị hư hại, mất mát một phần mà người nhận đồng ý nhận thì tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người nhận. Mức bồi thường thiệt hại được xác định dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá thị trường đối với vật phẩm, hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà vật phẩm, hàng hóa được chấp nhận, nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp kiện, gói hàng hóa bị mất hoặc hư hại hoàn toàn.
- Sao Nhanh không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không đảm bảo chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.

3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

a.Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Sao Nhanh
- Khi có thiệt hại phát sinh việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính giữa Sao Nhanh và khách hàng.
- Trong trường hợp mất mát hàng hóa, hư hỏng hoặc hoán đổi toàn bộ thì được đền bù theo qui định luật bưu chính Việt Nam, như :
+ Đối với dịch vụ bưu chính trong nước : 04 lần cước của dịch vụ đã sử dụng (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng).
+ Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng đường hàng không: 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.
+ Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng phương thức khác: 05 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.
- Trường hợp không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố và khách hàng có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó, chúng tôi sẽ hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho khách hàng.
- Chúng tôi không bồi thường thiệt hại nếu :
+ Dịch vụ bưu chính không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi hoặc khách hàng không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ.
+ Đã được phát theo thỏa thuận trong hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ và người sử dụng dịch vụ không có khiếu nại gì tại thời điểm nhận.
+ Bị hư hại, mất mát do lỗi của người sử dụng dịch vụ hoặc do đặc tính tự nhiên của thông tin dưới dạng văn bản, kiện, gói hàng hóa đó.
+ Bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
+ Bị tịch thu theo luật pháp của nước nhận và đã được các nước này thông báo bằng văn bản (đối với chuyển phát quốc tế).
+ Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

b. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ chuyển phát
- Người sử dụng dịch vụ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh đối với bên bị thiệt hại do việc gửi chuyển phát các ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa cấm gửi theo quy định luật bưu chính Việt Nam và nước đến.
- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người sử dụng dịch vụ không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong các trường hợp tương tự.

Đóng gói hàng hoá như thế nào?

Hướng dẫn đóng gói

Khi vận chuyển hàng hoá, việc đóng gói hàng hoá đúng quy định rất quan trọng. Việc đóng gói đảm bảo sẽ giúp hàng hoá được Sao Nhanh vận chuyển nhanh hơn, an toàn và chính xác hơn.
- Đối với các hàng hoá thông thường như (Quần áo): Quý khách cần bao gói ni lông, đóng gói vuông vắn và dán băng dính cẩn thận
- Đối với các hàng hoá như đồ gia dụng, giầy dép: Quý khách hàng cần cho vào thùng caton và dán băng dính cẩn thận
- Đối với các hàng hoá giá trị cao, đồ điện tử: Quý khách cần cho vào hộp caton hoặc hộp của nhà sản xuất, bao gói bằng túi ny lông và dán băng dính cẩn thận.
- Đối với các hàng hoá dễ vỡ như đồ nhựa, đồ thủy tinh .v.v..: Quý khách hàng cần cho vào thùng caton, chèn xốp và đệm mút để cho hàng hoá không xê dịch, tránh va đập và ghi rõ trên gói hàng là HÀNG DỄ VỠ - XIN NHẸ TAY.

Tất cả các hàng hoá vận chuyển qua Sao Nhanh quý khách hàng cần dán hoặc ghi mã vận đơn Sao Nhanh.... để tiện việc theo dõi vận đơn


Điều khoản về khiếu nại, bồi thường

Quy định thời gian

Đối tượng được khiếu nại

1. Người sử dụng dịch vụ, bao gồm: a. Tổ chức, cá nhân có tên trong phần địa chỉ người gửi, người nhận ghi trên bưu gửi, phiếu gửi.
b. Tổ chức, cá nhân ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với Bưu điện Việt Nam.
2. Người đại diện hợp pháp của người sử dụng dịch vụ, bao gồm:
a. Người đại diện theo pháp luật:
- Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.
- Người giám hộ đối với người được giám hộ.
- Người được pháp luật chỉ định đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Người đứng đầu tổ chức có quyền đại diện cho tổ chức theo quy định của pháp luật.
- Những người khác theo quy định của pháp luật.
b. Người đại diện theo uỷ quyền:
Tổ chức, cá nhân, người đại diện theo pháp luật có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện việc khiếu nại.
Việc uỷ quyền thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được người sử dụng dịch vụ uỷ quyền.

Thời hiệu khiếu nại

1. Sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp thời gian toàn trình của dịch vụ chưa được công bố thì thời hiệu này được tính từ ngày bưu gửi được chấp nhận.
2. Một (01) tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.

Thời hạn giải quyết khiếu nại

1. Thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa đối với dịch vụ trong nước là hai (02) tháng kể từ ngày khiếu nại được tiếp nhận.
2. Thời hạn giải quyết khiếu nại tối đa đối với dịch vụ quốc tế là ba (03) tháng kể từ ngày khiếu nại được tiếp nhận.

Nguyên tắc bồi thường

1. Việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ được xác định theo mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ mà khách hàng sử dụng.
2. Việc bồi thường trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, nhưng không cao hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ mà khách hàng sử dụng, trừ trường hợp Bưu điện Việt Nam và khách hàng có thỏa thuận khác.
3. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường do Bưu điện Việt Nam ban hành trên cơ sở mức bồi thường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
4. Tiền bồi thường được thanh toán bằng đồng Việt Nam, việc chi trả được thực hiện một lần trừ trường hợp Bưu điện Việt Nam và khách hàng có thỏa thuận khác.
5. Tiền bồi thường được trả cho người gửi, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; trường hợp bưu gửi bị hư hỏng, mất một phần mà người nhận đồng ý nhận phần còn lại thì tiền bồi thường được trả cho người nhận.
6. Việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.