Dịch vụ Hậu cần Hiệu quả - Năng động

Giao nhận đúng yêu cầu trên 180 quốc gia


Sao Nhanh đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất (kho bãi và phương tiện), phát triển nguồn nhân lực phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ này nhằm thực hiện ngày càng hoàn chỉnh chuỗi dịch vụ tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế nhắm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Với ứng dụng CNTT triệt để và hệ thống kho bãi trên 8, 000 m2, đội xe container mới, xe vận tải nhẹ và xe nâng các loại làm cơ sở tạo nên dịch vụ hiệu quả...

Dịch vụ logistics cho hàng xuất – nhập khẩu

• Khai thuê Hải quan
• Thủ tục Xuất nhập khẩu
• Giao nhận hàng triển lãm và công trình
• Giao nhận hàng hóa tận nhà (door to door services)
• Tư vấn xuất nhập khẩu
• Thủ tục chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (C/O )
• Kiểm duyệt văn hóa …
• Xuất / nhập khẩu ủy thác
• Hàng chuyển cảng (từ các cảng chính) đi các nước

Giải pháp phân phối

Sẵn sàng tiếp cận với sức mạnh của mạng lưới dịch vụ phân phối. Hãy để Giải pháp phân phối Sao Nhanh giải quyết các vấn đề khó khăn bạn gặp phải trong phân phối. Thực hiện các công việc giao nhận vận chuyển tập trung về kho, bảo quản, phân loại và tổ chức vận chuyển, bốc dỡ, giao nhận đến các địa điểm được yêu cầu, thu chi hộ cho chủ hàng … thông qua hệ thống kho bãi đủ tiêu chuẩn và kết hợp nền tảng CNTT chung với một mạng lưới các trung tâm phân phối theo yêu cầu của các công ty đa quốc gia.

• Tối thiểu hoá vốn đầu tư của bạn
• Đưa các sản phẩm đến gần với khách hàng của bạn hơn
• Nâng cao Tính năng đa dạng các hãng vận tải
• Đảm bảo thực hiện nhanh giải pháp phân phối của bạn

Dịch vụ Kho thường / Kho ngoại quan

• Đại lý lưu kho và phân phối hàng hóa
• Kinh doanh kho ngoại quan và dịch vụ giao nhận của kho ngoại quan
• Dịch vụ quản lý hàng thế chấp cho các ngân hàng thương mại

Dịch vụ Cung cấp cho Hãng tàu – Dịch vụ tại cảng

• Đại lý thủ tục cho các hãng tàu • Dịch vụ kiểm kiện • Kiểm đếm container của tàu • Kiểm đếm hàng hóa đóng vào container • Gom hàng lẻ xuất khẩu và chia hàng lẻ nhập khẩu qua kho CFS • Thực hiện đưa hàng chung chủ trong cùng 01 container vào kho cảng • Dịch vụ cho tàu và thuyền viên khi cập cảng .

Bảo hiểm Hàng hóa

Là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn bảo hiểm như AIG, Bảo Việt, Viễn Đông…Chúng tôi giờ đây không chỉ cung cấp cho bạn đơn thuần là dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa nữa mà còn cả Dịch vụ Bảo hiểm hàng hóa với mức phí bảo hiểm cạnh tranh.

Sao Nhanh sẽ giới thiệu và cung cấp cho bạn những phạm vi Bảo hiểm Hàng hóa Vận chuyển phù hợp để giảm thiểu những tổn thất, rủi ro trong vận chuyển hàng hóa thương mại:

• Phạm vi bảo hiểm từ cơ bản tới mở rộng cho các loại hàng hoá, hành trình vận chuyển và phương thức vận chuyển khác nhau
• Có thể lựa chọn hợp đồng chuyến hay hợp đồng mở cho các chuyến hàng vận chuyển thường xuyên
• Phí bảo hiểm cạnh tranh trên thị trường
• Quy trình, thủ tục đơn giản và nhanh chóng